Евангелието от Марк (3-то тримесечие на 2024 г)

Съботноучилищни уроци

Евангелието от Марк
(3-то тримесечие на 2024 г)


Отидете на всички уроци от това тримесечие
 • Урок 4

  Memory Text:
  „Каза им също: Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави. Защото, който има, на него ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има“ (Марк 4:24,25).

 • Урок 3

  Memory Text:
  „И каза им: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата; така щото Човешкият Син е господар и на съботата.” (Марк 2:27, 28)

 • Урок 2

  Memory Text:
  „И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.“ (Марк 1:17)

 • Урок 1

  Memory Text:
  „А след като Иоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;” (Марк 1:14, 15)

 • Евангелието от Марк
  (3-то тримесечие на 2024 г)

  Евангелието от Марк (3-то тримесечие на 2024 г)